เพิ่มข้อมูล-การจดโดเมนเนมโฮสติ้ง


โดเมนเนม .com พร้อมโฮสติ้ง 1,990 บาท/ถ้าจดรวมกันจ่าย ร.ร. ละ 1000
โดเมนเนม .ac.th พร้อมโฮสติ้ง 2,990 บาท
ชื่อโดเมนเนมถ้าขอจดทะเบียนแล้ว
จะไม่สามารถแก้ไขชื่อได้ ตรวจสอบให้ดีนะครับ