รายการข้อมูลการขอจดทะเบียนโดเมนเนม+โฮสติ้ง

# โรงเรียน โดเมนเนม จดโดเมนเนมรวมกับ ร.ร. โดเมนเนม
1 บ้านโคกป่าฝาง  โทร : 0822032994

ใบเสนอราคา ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน เอกสารร้าน
www.cpfshcool.com จดโดเมนแยก  

2 บ้านนางิ้ว  โทร : 0885490979

ใบเสนอราคา ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน เอกสารร้าน
www.bannangiewschool.com จดโดเมนแยก  

3 โพนศิลางามวิทยา  โทร : 0877226870

ใบเสนอราคา ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน เอกสารร้าน
www.phonsila.com จดโดเมนแยก  

4 บ้านหนองผือ  โทร : 0934266764

ใบเสนอราคา ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน เอกสารร้าน
www.bannongphueschool.com จดโดเมนแยก  

5 บ้านโคกสำราญ  โทร : 0807456554

ใบเสนอราคา ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน เอกสารร้าน
www.ksr-school.com จดโดเมนแยก  

6 ราษฎร์สามัคคี  โทร : 0821131187

ใบเสนอราคา ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน เอกสารร้าน
www.rasamak.com จดโดเมนแยก  

7 บ้านนาน้ำพาย  โทร : 0843923519

ใบเสนอราคา ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน เอกสารร้าน
www.schoolnnp.com จดโดเมนแยก  

8 บ้านเสียว  โทร : 0984815843

ใบเสนอราคา ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน เอกสารร้าน
www.banseio.com บ้านเบิดวิทยา  โทร : 0886328865

ใบเสนอราคา ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน เอกสารร้าน
www.banburdwittaya.com
9 หัวหาดวิทยา  โทร : 0913734180

ใบเสนอราคา ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน เอกสารร้าน
www.huahadwitaya.com จดโดเมนแยก  

10 บ้านนาดง  โทร : 0658370744

ใบเสนอราคา ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน เอกสารร้าน
www.banadongschool.com จดโดเมนแยก  

11 บ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19  โทร : 0831453933

ใบเสนอราคา ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน เอกสารร้าน
www.namsuay19school.com จดโดเมนแยก  

12 บ้านเทพประทับ  โทร : 0833617053

ใบเสนอราคา ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน เอกสารร้าน
www.banthepprathap.com บ้านฟ้าประทาน  โทร : 0872294738

ใบเสนอราคา ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน เอกสารร้าน
www.banfaprathan.com
13 สมสะอาดดงมุขวิทยา  โทร : 0981092463

ใบเสนอราคา ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน เอกสารร้าน
www.somsaaddongmuk.com บ้านตอแก  โทร : 0993208634

ใบเสนอราคา ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน เอกสารร้าน
www.bantokae.com
14 ดาวเรืองสมสะอาด  โทร : 0986673242

ใบเสนอราคา ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน เอกสารร้าน
www.daowrerngsomsaard.com บ้านนาอ่างสร้างอ่าง  โทร : 098-182-6898

ใบเสนอราคา ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน เอกสารร้าน
www.bannaang.com
15 บ้านโสกกล้า  โทร : 085-1714066

ใบเสนอราคา ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน เอกสารร้าน
www.sokklaschool.com สีกายวิทยาคม  โทร : 097-6935532

ใบเสนอราคา ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน เอกสารร้าน
www.seekaiwittayakom.com
16 บ้านท่ามะเฟือง  โทร : 0939980925

ใบเสนอราคา ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน เอกสารร้าน
www.banthamafueang.com บ้านนาช้างน้ำ  โทร : 0844729323

ใบเสนอราคา ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน เอกสารร้าน
www.nachangnam.com
17 บ้านท่าสำราญ  โทร : 0922613020

ใบเสนอราคา ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน เอกสารร้าน
www.tsr-school.com บ้านน้ำโมง  โทร : 0862280539

ใบเสนอราคา ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน เอกสารร้าน
www.bannammong.com
18 บ้านนาโพธิ์  โทร : 0973100053

ใบเสนอราคา ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน เอกสารร้าน
www.bannaphonongplapak.com บ้านไทยสามัคคี  โทร : 0981053010

ใบเสนอราคา ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน เอกสารร้าน
www.banthaisamakkeenongkhai.com
19 สระใครไชยานุเคราะห์  โทร : 0632388827

ใบเสนอราคา ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน เอกสารร้าน
www.sakhraichaiyanukroh.com บ้านนากอ  โทร : 0979242076

ใบเสนอราคา ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน เอกสารร้าน
www.bannakhoschool.com
20 บ้านเหมือดแอ่  โทร : 0872139492

ใบเสนอราคา ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน เอกสารร้าน
www.banmuad-ae-school.com จดโดเมนแยก  

21 บ้านไร่  โทร : 0957860045

ใบเสนอราคา ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน เอกสารร้าน
www.banraischool.com บ้านดอนขนุนพัฒนา  โทร : 0886914223

ใบเสนอราคา ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน เอกสารร้าน
www.dnp-school.com
22 ราษฎร์นุเคราะห์  โทร : 0883255732

ใบเสนอราคา ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน เอกสารร้าน
www.ratnukroh.com จดโดเมนแยก  

23 บ้านน้ำทอน  โทร : 0980978776

ใบเสนอราคา ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน เอกสารร้าน
www.bannamthon.com บ้านศูนย์กลาง  โทร : 0982071256

ใบเสนอราคา ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน เอกสารร้าน
www.bansoonklang.com
24 บ้านวังน้ำมอก  โทร : 0807366751

ใบเสนอราคา ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน เอกสารร้าน
www.banwangnammok.com บ้านหนองบ่อ  โทร : 0858530615

ใบเสนอราคา ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน เอกสารร้าน
www.nongbo1043660019.com
25 บ้านกองนาง  โทร : 0613922941

ใบเสนอราคา ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน เอกสารร้าน
www.bankongnang.com บ้านเป้า  โทร : 0653366489

ใบเสนอราคา ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน เอกสารร้าน
banpaoschool.com
26 บ้านกวดโคกสว่าง  โทร : 0956641627

ใบเสนอราคา ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน เอกสารร้าน
www.guadkoksawang.com จดโดเมนแยก  

27 บ้านโพนทอง  โทร : 0642267283

ใบเสนอราคา ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน เอกสารร้าน
www.banphontong.com บ้านสาวแล  โทร : 0956473347

ใบเสนอราคา ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน เอกสารร้าน
www.bansaolae.com
28 โนนสง่าหนองแวงวิทยา  โทร : 0626124636

ใบเสนอราคา ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน เอกสารร้าน
www.nswschool.com บ้านเวียงคุก  โทร : 0879516204

ใบเสนอราคา ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน เอกสารร้าน
www.banwiangkhukschool.com
29 บ้านเทวีดอนขม  โทร : 0804603110

ใบเสนอราคา ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน เอกสารร้าน
www.tdkschool.com บ้านน้อย  โทร : 0827919252

ใบเสนอราคา ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน เอกสารร้าน
www.bannoischool.com