ข้อมูลโรงเรียนทั้งหมด


# รหัส ชื่อโรงเรียน
จำนวนผู้ตอบ/ค่าคะแนน
EIT(1) 
เต็ม 15
EIT(2)  
เต็ม 15
IIT
เต็ม 30
OIT
เต็ม 40
รวมคะแนน
เต็ม 100
ระดับ
1 43010045 บ้านสวยหลง
ตรวจสอบ
0.00 คะแนน
0.00
F
2 43010145 บ้านสมสนุกดงหนองบอน
ตรวจสอบ
0.00 คะแนน
0.00
F
3 43010044 บ้านสร้างพอก
ตรวจสอบ
35.95 คะแนน
95.95
AA
4 43010043 ดาวเรืองสมสะอาด
ตรวจสอบ
10.05 คะแนน
22.76
F
5 43010042 ดงเว้นดงเจริญวิทยา
ตรวจสอบ
37.10 คะแนน
96.56
AA
6 43010041 บ้านนาอ่างสร้างอ่าง
ตรวจสอบ
34.60 คะแนน
94.57
A
7 43010040 โพนสว่างป่าตองวิทยา
ตรวจสอบ
1.20 คะแนน
58.08
D
8 43010039 ครุราษฎร์รังสรรค์
ตรวจสอบ
30.95 คะแนน
88.21
A
9 43010038 บ้านเวียงคุก
ตรวจสอบ
29.20 คะแนน
88.29
A
10 43010037 เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์
ตรวจสอบ
31.60 คะแนน
91.27
A
11 43010036 บ้านเบิดวิทยา
ตรวจสอบ
30.70 คะแนน
89.51
A
12 43010035 หาดคำบอนวัฒนา
ตรวจสอบ
31.70 คะแนน
90.94
A
13 43010034 บ้านวังยาง
ตรวจสอบ
29.10 คะแนน
86.67
A
14 43010033 บ้านนาคลอง
ตรวจสอบ
23.45 คะแนน
80.15
B
15 43010032 บ้านเมืองบาง
ตรวจสอบ
38.00 คะแนน
95.60
AA
16 43010029 บ้านโคกแมงเงา
ตรวจสอบ
21.10 คะแนน
79.01
B
17 43010026 จันทราราม
ตรวจสอบ
13.60 คะแนน
59.20
D
18 43010025 เนินพระเนาว์วิทยา
ตรวจสอบ
8.10 คะแนน
66.74
C
19 43010024 อนุบาลอรุณรังษี
ตรวจสอบ
4.50 คะแนน
63.24
D
20 43010023 บ้านหนาด คุรุราษฎร์อุทิศ
ตรวจสอบ
25.20 คะแนน
82.07
B
21 43010022 มะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา
ตรวจสอบ
0.00 คะแนน
37.75
F
22 43010021 บ้านโคกก่อง
ตรวจสอบ
35.85 คะแนน
94.48
A
23 43010020 หนองผือวิทยาคม
ตรวจสอบ
31.85 คะแนน
91.03
A
24 43010019 บ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา
ตรวจสอบ
18.20 คะแนน
74.33
C
25 43010018 โคกคำทุ่งสว่างวิทยา
ตรวจสอบ
1.30 คะแนน
55.73
D
26 43010014 ชุมชนบ้านปะโค
ตรวจสอบ
34.75 คะแนน
93.51
A
27 43010015 วัดพระธาตุบังพวน
ตรวจสอบ
26.20 คะแนน
85.60
A
28 43010016 ราษฎร์นุเคราะห์
ตรวจสอบ
13.20 คะแนน
70.97
C
29 43010017 เชือกหม้วยวิทยา
ตรวจสอบ
28.85 คะแนน
81.07
B
30 43010140 บ้านเดื่อทุ่งสวรรค์
ตรวจสอบ
24.05 คะแนน
82.09
B
31 43010139 บ้านฝางวิทยา
ตรวจสอบ
21.80 คะแนน
79.58
B
32 43010138 บ้านนากอ
ตรวจสอบ
21.05 คะแนน
80.36
B
33 43010137 สมสะอาดดงมุขวิทยา
ตรวจสอบ
30.10 คะแนน
89.47
A
34 43010136 บ้านเหมือดแอ่
ตรวจสอบ
22.85 คะแนน
79.59
B
35 43010134 อนุบาลสังคม
ตรวจสอบ
29.85 คะแนน
88.48
A
36 43010135 อนุบาลบ้านคอกช้าง
ตรวจสอบ
31.25 คะแนน
87.85
A
37 43010132 บ้านแก้งใหม่ / บ้านม่วงน้ำไพร
ตรวจสอบ
4.30 คะแนน
63.90
D
38 43010133 บ้านฟ้าประทาน
ตรวจสอบ
7.15 คะแนน
63.35
D
39 43010130 บ้านนาโคก
ตรวจสอบ
23.95 คะแนน
81.10
B
40 43010129 บ้านปากโสม
ตรวจสอบ
30.30 คะแนน
87.81
A
41 43010128 บ้านดงต้อง
ตรวจสอบ
21.25 คะแนน
80.49
B
42 43010127 บ้านห้วยไซงัว
ตรวจสอบ
33.10 คะแนน
88.69
A
43 43010126 บ้านผาตั้ง
ตรวจสอบ
15.65 คะแนน
75.42
B
44 43010013 บ้านหนองบ่อ
ตรวจสอบ
28.35 คะแนน
87.99
A
45 43010011 บ้านเดื่อใต้
ตรวจสอบ
33.40 คะแนน
88.96
A
46 43010012 บ้านโคกป่าฝาง
ตรวจสอบ
13.60 คะแนน
67.53
C
47 43010006 ค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา
ตรวจสอบ
31.70 คะแนน
87.25
A
48 43010007 บ้านโคกสำราญ
ตรวจสอบ
32.25 คะแนน
91.57
A
49 43010008 บ้านคำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา
ตรวจสอบ
28.00 คะแนน
86.24
A
50 43010009 บ้านหนองหมื่น
ตรวจสอบ
34.55 คะแนน
90.63
A
51 43010010 ชุมชนบ้านพวก
ตรวจสอบ
30.30 คะแนน
88.95
A
52 43010124 บ้านหนอง
ตรวจสอบ
27.20 คะแนน
86.10
A
53 43010123 บ้านม่วง / บ้านตาดเสริม / บ้านวังมน
ตรวจสอบ
23.20 คะแนน
64.80
D
54 43010121 บ้านเทพประทับ
ตรวจสอบ
29.45 คะแนน
88.02
A
55 43010120 บ้านเทา-นาบอน
ตรวจสอบ
24.00 คะแนน
82.21
B
56 43010119 บ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย
ตรวจสอบ
27.75 คะแนน
65.23
C
57 43010118 บ้านนางิ้ว
ตรวจสอบ
36.50 คะแนน
87.82
A
58 43010116 บ้านโสกกล้า
ตรวจสอบ
32.20 คะแนน
91.59
A
59 43010115 บ้านสังกะลีนาขาม บ้านสังกะลีนาขาม สาขา หนองแสง
ตรวจสอบ
25.70 คะแนน
80.93
B
60 43010114 ชุมชนประชาสงเคราะห์ 4
ตรวจสอบ
28.25 คะแนน
84.66
B
61 43010113 บ้านเสียว / บ้านดงบัง
ตรวจสอบ
34.60 คะแนน
93.35
A
62 43010111 บ้านนาโพธิ์ / หนองปลาปากจำปาทอง
ตรวจสอบ
21.40 คะแนน
64.39
D
63 43010110 บ้านขุมคำ
ตรวจสอบ
19.25 คะแนน
70.76
C
64 43010108 บ้านไทยสามัคคี
ตรวจสอบ
25.75 คะแนน
81.38
B
65 43010107 ดอนก่อโนนสวรรค์
ตรวจสอบ
31.05 คะแนน
90.59
A
66 43010106 บ้านพานพร้าว
ตรวจสอบ
5.00 คะแนน
63.13
D
67 43010105 บ้านหัวทราย
ตรวจสอบ
32.80 คะแนน
89.73
A
68 43010104 โนนสง่าหนองแวงวิทยา
ตรวจสอบ
25.95 คะแนน
82.91
B
69 43010103 สำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75
ตรวจสอบ
0.00 คะแนน
49.60
F
70 43010102 อนุบาลศรีเชียงใหม่
ตรวจสอบ
15.65 คะแนน
71.43
C
71 43010101 บ้านศรีเชียงใหม่
ตรวจสอบ
17.60 คะแนน
45.34
F
72 43010100 บ้านถิ่นทอนเหนือ
ตรวจสอบ
32.45 คะแนน
89.00
A
73 43010099 พระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา
ตรวจสอบ
21.05 คะแนน
75.10
B
74 43010098 บ้านวังน้ำมอก
ตรวจสอบ
26.70 คะแนน
83.81
B
75 43010096 พัฒนาคำแก้ว
ตรวจสอบ
25.10 คะแนน
83.20
B
76 43010095 บ้านหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญ อุปถัมภ์)
ตรวจสอบ
16.45 คะแนน
72.48
C
77 43010094 บ้านท่ากฐิน
ตรวจสอบ
30.45 คะแนน
88.96
A
78 43010093 ชุมชนบ้านหม้อ
ตรวจสอบ
33.50 คะแนน
87.44
A
79 43010091 บ้านนาดง / บ้านดงนาคำ
ตรวจสอบ
39.20 คะแนน
99.20
AA
80 43010090 บ้านหนองนาง
ตรวจสอบ
34.20 คะแนน
93.63
A
81 43010089 บ้านนาน้ำพาย
ตรวจสอบ
32.95 คะแนน
90.68
A
82 43010088 ราษฎร์สามัคคี
ตรวจสอบ
16.90 คะแนน
59.07
D
83 43010087 บ้านท่ามะเฟือง
ตรวจสอบ
26.10 คะแนน
84.92
B
84 43010086 ชุมชนบ้านโพนสา
ตรวจสอบ
28.35 คะแนน
88.10
A
85 43010085 คุรุศิษย์วิทยา
ตรวจสอบ
19.95 คะแนน
60.62
D
86 43010084 บ้านเป้า
ตรวจสอบ
20.55 คะแนน
79.66
B
87 43010083 บ้านแสนสุข
ตรวจสอบ
18.35 คะแนน
60.25
D
88 43010082 บ้านว่าน
ตรวจสอบ
0.40 คะแนน
51.18
E
89 43010081 ชุมชนบ้านถ่อน
ตรวจสอบ
34.60 คะแนน
91.38
A
90 43010080 โพนศิลางามวิทยา
ตรวจสอบ
17.85 คะแนน
77.73
B
91 43010079 บ้านเทวีดอนขม
ตรวจสอบ
31.45 คะแนน
91.23
A
92 43010078 บ้านน้อย
ตรวจสอบ
26.35 คะแนน
85.73
A
93 43010077 บ้านเดื่อ
ตรวจสอบ
31.35 คะแนน
88.46
A
94 43010076 บ้านทุ่มฝาง / บ้านอุ่มเย็น
ตรวจสอบ
23.20 คะแนน
65.04
C
95 43010075 บ้านน้ำโมง
ตรวจสอบ
29.45 คะแนน
88.72
A
96 43010074 บ้านหนองแวง
ตรวจสอบ
36.00 คะแนน
89.02
A
97 43010072 บ้านท่าสำราญ
ตรวจสอบ
30.55 คะแนน
87.60
A
98 43010071 ร่วมมิตรวิทยา
ตรวจสอบ
28.50 คะแนน
87.95
A
99 43010070 บ้านกวดโคกสว่าง
ตรวจสอบ
13.30 คะแนน
70.36
C
100 43010069 บ้านนาช้างน้ำ
ตรวจสอบ
14.80 คะแนน
69.88
C
101 43010068 อนุบาลดารณีท่าบ่อ
ตรวจสอบ
23.85 คะแนน
79.08
B
102 43010067 โกมลวิทยาคาร
ตรวจสอบ
21.10 คะแนน
81.06
B
103 43010066 บ้านโพนพระ
ตรวจสอบ
20.95 คะแนน
80.47
B
104 43010065 บ้านหนองผือ
ตรวจสอบ
27.10 คะแนน
84.81
B
105 43010064 บ้านโคกคอน
ตรวจสอบ
7.45 คะแนน
66.33
C
106 43010063 บ้านนาบง
ตรวจสอบ
2.10 คะแนน
57.14
D
107 43010062 ป่าสักวิทยา / บ้านหงส์ทองสามขา
ตรวจสอบ
29.50 คะแนน
87.75
A
108 43010059 บ้านกองนาง
ตรวจสอบ
23.85 คะแนน
75.48
B
109 43010057 หินโงมวิทยา
ตรวจสอบ
32.60 คะแนน
90.36
A
110 43010055 อักษรอดุลวิทยา
ตรวจสอบ
28.85 คะแนน
88.15
A
111 43010054 บ้านหนองเดิ่น
ตรวจสอบ
30.10 คะแนน
88.00
A
112 43010053 ธนากรสงเคราะห์
ตรวจสอบ
27.25 คะแนน
83.74
B
113 43010052 บ้านคุยนางขาว
ตรวจสอบ
16.25 คะแนน
75.83
B
114 43010005 นาฮีนุเคราะห์
ตรวจสอบ
33.45 คะแนน
92.09
A
115 43010001 บ้านเมืองหมี-พรหมวิทยา
ตรวจสอบ
17.25 คะแนน
73.62
C
116 43010002 บ้านพร้าวเหนือ
ตรวจสอบ
30.75 คะแนน
88.60
A
117 43010004 ราชประชานุเคราะห์ 14
ตรวจสอบ
28.45 คะแนน
71.64
C
118 43010051 อนุบาลหนองคาย
ตรวจสอบ
30.95 คะแนน
88.11
A
119 43010050 สีกายวิทยาคม
ตรวจสอบ
27.80 คะแนน
86.25
A
120 43010049 บ้านหมากก่องฝายแตก
ตรวจสอบ
28.10 คะแนน
85.03
A
121 43010048 หัวหาดวิทยา
ตรวจสอบ
36.80 คะแนน
96.74
AA
122 43010046 บ้านบงวิทยา / บ้านดงเจริญ
ตรวจสอบ
18.10 คะแนน
59.34
D
123 43010141 บ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก
ตรวจสอบ
33.00 คะแนน
90.75
A
124 43010142 โนนดู่โพนหวายประชาสรรค์
ตรวจสอบ
25.65 คะแนน
78.77
B
125 43010143 บ้านโนนแดง
ตรวจสอบ
23.35 คะแนน
74.98
C
126 43010144 บ้านหนองบัววิทยา
ตรวจสอบ
8.55 คะแนน
61.91
D
127 43010146 ฉันทนาวัณรถ
ตรวจสอบ
27.60 คะแนน
87.46
A
128 43010147 บ้านตอแก
ตรวจสอบ
15.25 คะแนน
59.82
D
129 43010148 สระใครไชยานุเคราะห์
ตรวจสอบ
28.25 คะแนน
87.19
A
130 43010149 บ้านหนองบัวเงิน
ตรวจสอบ
22.50 คะแนน
62.90
D
131 43010150 บ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19
ตรวจสอบ
32.60 คะแนน
88.66
A
132 43010151 บ้านโพนสวรรค์
ตรวจสอบ
29.60 คะแนน
88.54
A
133 43010152 บ้านศูนย์กลาง
ตรวจสอบ
31.80 คะแนน
88.96
A
134 43010153 บ้านน้ำทอน
ตรวจสอบ
24.70 คะแนน
82.66
B
135 43010154 อาโอยาม่า 2 อาโอยาม่า 2 สาขาบ้านห้วยหมากพริก
ตรวจสอบ
5.20 คะแนน
64.52
D
136 43010156 บ้านดอนขนุนพัฒนา
ตรวจสอบ
26.30 คะแนน
79.80
B
137 43010157 บ้านไร่
ตรวจสอบ
20.40 คะแนน
73.28
C
138 43010158 บ้านโพนทอง
ตรวจสอบ
12.30 คะแนน
63.25
D
139 43010159 อนุบาลดอนไผ่
ตรวจสอบ
23.80 คะแนน
80.68
B
140 43010160 บ้านโพธิ์ตาก
ตรวจสอบ
30.85 คะแนน
88.71
A
141 43010161 บ้านสาวแล
ตรวจสอบ
6.50 คะแนน
64.71
D
รวมโรงเรียนที่ตอบ OIT แล้ว